Lånemäklaren

Allmänna Villkor

Genom att skicka in en ansökan om privatlån utan säkerhet hos Lånemäklaren.se (drivs av STK Finans AB, organisationsnummer 559007-2954) accepterar du följande regler och villkor:

Kreditupplysning

När du ansöker om privatlån via Lånemäklaren.se registreras en (1) kreditupplysning från STK Finans AB hos Upplysningscentralen, UC. Du kommer också erhålla omfrågandekopior från våra samarbetspartners som behandlar din ansökan. Dessa omfrågandekopior skickas ut enligt gällande lagstiftning, men det är bara en (1) kreditupplysning, den från STK Finans AB, som kommer registreras på dig.

Lagring och användning av personupplysningar

Alla som ansöker om privatlån hos STK Finans AB registreras med sin personliga information i vår kunddatabas. Detta gäller alla låneansökningar som skickas in via internet, telefon, fax eller på andra sätt. Den personliga informationen, exempelvis personnummer, är nödvändig för att hämta låneerbjudanden från långivare som vi samarbetar med. STK Finans AB baserar inga beslut på informationen som tas emot, detta är upp till långivarna som vi samarbetar med. STK Finans AB efterfrågar inga kreditupplysningar, men samtycker till att långivarna som vi samarbetar med efterfrågar detta.

STK Finans AB förbehåller sig rätten att använda personlig information som samlas in i kunddatabasen för att analysera och förbättra företagets produkter eller tjänster.

Genom att skicka in din låneansökan till STK Finans AB, samtycker du till att dina personupplysningar används av långivare vi samarbetar med för att hämta in kreditupplysningar. Du samtycker också till att din personliga information blir lagrad i vår kunddatabas som bland annat används till marknadsföring av nya produkter och tjänster.

Ansvarsbegränsning

STK Finans AB eller våra samarbetspartners är inte under några omständigheter ansvariga för förlust eller skada som orsakats av det osäkrade lånet som tagits emot. Det är din egen uppgift att försäkra dig om att din ekonomi klarar av att betala av lånet och att ansöka om ett lån är ett beslut du själv måste ta. Vi uppmuntrar till en måttlig hållning.

STK Finans AB är inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av krig, svensk eller utländsk lagstiftning, strejk eller andra liknande situationer. Detta gäller även om STK Finans AB skulle utsättas för liknande situationer.

PEP - Politiskt exponerad person

Begreppet PEP står för “politiskt exponerad person” eller “person i politiskt utsatt ställning” och omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. Då STK Finans AB enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är skyldigt att iaktta ett riskbaserat förhållningssätt, behöver du informera oss om du är en politiskt exponerad person innan du skickar in din låneansökan till oss. Genom att skicka in din låneansökan till oss bekräftar du att du inte är en politiskt exponerad person. Du bekräftar även att syftet med din låneansökan inte är att begå allvarlig brottslighet som terrorism eller penningtvätt.

Tvist / Konflikt

En eventuell tvist försöks i första hand lösas i godo. Om detta inte är möjligt kommer medling hos Stockholms Handelskammare ske och i sista hand ett skiljedomsförfarande hos Stockholms Tingsrätt.